Συμμετέχουν οι μουσικοί: 

- Χρήστος Τσιαμούλης: ούτι, τραγούδι

- Καίτη Κουλλιά: τραγούδι

- Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί

- Στέφανος Δορμπαράκης: κανονάκι

- Αλέξανδρος Καψοκαβάδης: λαούτο