«Νότιο Τόξο in Karpathos»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ | Live Concert

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | ΩΡΑ:21:00
ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Φ. Ε. Ξάνθης


Κατερίνα Παπαδοπούλου: φωνή, κρουστά
Στέφανος Δορμπαράκης: κανονάκι, φωνητικά
Γιώργος Κοντογιάννης: λύρα, κρουστά
Κυριάκος Ταπάκης: ούτι, ισπανικό λαούτο

https://www.fex.org.gr/content/notio-tokso-karpathos